Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzděláváním k rozvoji

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013343

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí , dovedností a tím i klíčových kompetencí zaměstnanců a jednatelů DENAS Děčín, spol. s r.o. Díky dalšímu profesnímu vzdělávání zaměstnanců a jednatelů dojde k rozvoji společnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • DENAS Děčín, spol. s r.o.
 • IČ: 25012282
 • Sídlo:
  • Ulice: Teplická
  • Číslo popisné: 97
  • Městská část: Martiněves u Děčína
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 711 368,40
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
12. 2. 2020