Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání ve společnosti AVENET Distribution - OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013363

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnostech žadatele a partnera, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozice.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • AVENET Distribution s.r.o.
 • IČ: 05327814
 • Sídlo:
  • Ulice: Metodějova
  • Číslo popisné: 3120/6
  • Městská část: Královo Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 096 854,44
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
12. 2. 2020