Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání ALFUN a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013062

Projekt předkládá společnost ALFUN a.s. spolu s partnerem s finančním příspěvkem, kterým je společnost AFBH, a.s. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím podnikového vzdělávání. Do projektu plánujeme zapojit celkem 148 osob.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
 • Místo realizace: Kraj Vysočina; Jihočeský kraj; Liberecký kraj; Pardubický kraj; Královéhradecký kraj; Ústecký kraj; Olomoucký kraj; Zlínský kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj; Jihomoravský kraj; Moravskoslezský kraj; Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj; Liberecký kraj; Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Královéhradecký kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Kraj Vysočina; Jihomoravský kraj; Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • ALFUN a.s.
 • IČ: 25828649
 • Sídlo:
  • Ulice: Zahradní
  • Číslo popisné: 1610/40
  • Městská část: Bruntál-město
  • Město: Bruntál
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79201

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 518 237,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
12. 2. 2020