Zpět

Mickeyho mikrojesle a školka, Dětská skupina z.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017218

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje, číslo projektu musí být ve formátu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011371
- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Keltičkova 976/51, 710 00 Ostrava
- kapacita dětské skupiny je 7 dětí
- celkový harmonogram projektu 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mickeyho mikrojesle a školka, Dětská skupina z.s.
 • IČ: 06331742
 • Sídlo:
  • Ulice: Keltičkova
  • Číslo popisné: 976/51
  • Městská část: Slezská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 710 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 651 525,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 114 975,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 9. 2022