Zpět

Perpektiva propojení práce a péče

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011088

Perspektiva propojení práce a péče je souborem komplexně provázaných aktivit, které plynule a nenásilně vyrovnávají možnosti uplatnění zejména osob navracejících se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené a osob 50+, které pečují o člena rodiny. Cílové skupině poskytuje novou kvalifikaci, praxi, motivující prostředí a podpůrnou síť při řešení individuální situace. Vytváří nové částečné a flexibilní úvazky, přináší možnost sdílení úvazku i podporu při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Neaktivní osoby, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Zájemci o zaměstnání, Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

Příjemce

 • IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií, z. s.
 • IČ: 22664157
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 33
  • Město: Dub
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38425

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 131 931,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 552 693,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
19. 11. 2021