Zpět

Vybudování a provoz dětské skupiny Snílkov

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017349

- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Repinova 3043/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (jedná se o vlastní prostory mateřské školy, které nejsou dosud využívány a mají potřebné zázemí pro vybudování a provoz dětské skupiny),
- kapacita dětské skupiny: celkem 15 míst,
- celkový harmonogram projektu: od 01.07. 2022 do 30. 09. 2023,
- z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování dětské skupiny: od 01. 07. 2022 do 30. 9. 2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
 • IČ: 75027356
 • Sídlo:
  • Ulice: Repinova
  • Číslo popisné: 3043/19
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 702 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 683 153,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 297 027,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 9. 2022