Zpět

Vybudování dětské skupiny Duhový ráj

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017408

-adresa místa provozu dětské skupiny: Součkova 254, Bučovice 685 01 (cca 250 m2 podlahové plochy, v prostoru, kde ja provozována MŠ)
- kapacita dětské skupiny: 24 dětí
- celkový harmonogram projektu: od 1.8. 2022 do 30.9. 2023
- harmonogram fáze budování: 1.8. 2022 do 30.9. 2022

Projekt cílí na vybudování nové dětské skupiny a tím na zvýšení kapacit předškolní péče o děti, což umožní rodičům opětovné zapojení se na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Centrum Duháček, z.s.
 • IČ: 22865021
 • Sídlo:
  • Ulice: Okružní
  • Číslo popisné: 433/1
  • Městská část: Lesná
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 638 00

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 886 375,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 509 360,40

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
30. 8. 2022