Zpět

Nové výzvy v OPZ podporují sociální začleňování a sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v Operačním programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou dvě nové výzvy. O finanční podporu na realizaci projektů v této oblasti se mohou ucházet obce, místní akční skupiny či neziskové organizace.


 
16. 12. 2016
 
 
Určeno pro: Média