Úvěry pro sociální podniky: Program S-podnik plus

Propagační foto


V rámci OPZ+ mohou podnikatelé i nadále žádat o investiční nebo provozní úvěry u Národní rozvojové banky v programu S-podnik plus. Program navazuje na S-podnik, ve kterém bylo v OPZ podpořeno 34  sociálních podniků, které získaly 43 bezúročných úvěrů. Podniky naleznete v Seznamu příjemců úvěru.

Úvěry mají úrokovou sazbu 0 %
a výše úvěru se může pohybovat
od 400 tis. do 25 mil. Kč.
                                                                          

Příjem žádostí do programu S-podnik plus byl zahájen 1. dubna 2024.                                   
 • Co je S-podnik plus
  Program S-podnik plus je určen na podporu sociálního podnikání. Základním znakem sociálního podniku je jeho společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. U tohoto podniku tvoří lidé znevýhodnění na trhu práce minimálně 30 % zaměstnanců.
   
 • Pro koho je určený
  Podporovanými oblastmi v programu S-podnik plus jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod, informační, komunikační a jiné činnosti, které jsou uvedeny ve Výzvě programu.
   
 • Jaký je cíl programu
  Cílem programu S-podnik plus je usnadňovat začínajícím i stávajícím sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení nebo rozvoj podnikání. Projekt musí být zaměřen na investiční aktivity sociálního podniku, související zejména se zaváděním nových technologií výroby, modernizací výroby či služby, rozšířením kapacity podniku nebo provozní aktivity sociálního podniku. 
   
 • Kolik může žadatel získat
  Žadatel může žádat o úvěr s úrokovou sazbou 0 %. Výše úvěrů se může pohybovat od 400 tis. Kč do 25 mil. Kč. Plánovaná alokace výzvy je 370 000 000,- Kč.
   
 • Typy úvěrů 

  INVESTIČNÍ ÚVĚRY  -  PROVOZNÍ ÚVĚRY 


Na co lze použít INVESTIČNÍ ÚVĚR (doba splatnosti až 10, resp. 12 let)
- k pořízení strojů a zařízení (včetně použitých)
- k pořízení a rekonstrukci budov
- k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Na co lze použít PROVOZNÍ ÚVĚR (doba splatnosti až 3 roky)
- k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu
- výdaje na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
- výdaje na pořízení a financování zásob
 

 • Na koho se může žadatel obrátit
  Příjem žádostí do programu S-podnik plus začne na jaře 2024 a je možný na všech pobočkách Národní rozvojové banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích, bližší kontaktní informace jsou k nalezení zde: Kontakty - NRB. Formuláře žádostí, pokyny pro jejich předložení a veškeré další informace jsou k dispozici stránkách programu S-podnik plus.