Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Číslo: 020

Platnost od: 29. 4. 2016 08:00

Platnost do: 1. 3. 2021 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 5. 2016 04:00

Alokace v Kč: 1 091 768 327

Poslední aktualizace dat: 26. 10. 2020 09:15:19

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání
    Investiční priorita:
  • 1.4 Modernizace institucí trhu práce
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 29. 4. 2016
 
Aktualizováno: 18. 6. 2019