Zpět

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ v rámci oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo: 61

Platnost od: 4. 5. 2010 09:30

Platnost do: 28. 2. 2011 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ: výzva byla prodloužena, žádosti je možné podávat do 28. února 2011 do 12:00.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 4. 5. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016