Zpět

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Posílení koordinace a implementace Strategie Smart Administration

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Posílení koordinace a implementace Strategie Smart Administration

Číslo: 64

Platnost od: 30. 6. 2010 08:00

Platnost do: 29. 10. 2010 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ:   

Došlo k rozšíření oprávněných žadatelů o Ministerstvo práce a sociální věcí ČR.

Dále došlo k úpravě výběrového procesu, který je podrobně popsán v Příloze č. 3 výzvy č. 64.

Platnost výzvy je zkrácena na 29. 10. 2010.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016