Zpět

Vzdělávejte se pro růst - průřezová výzva

Vzdělávejte se pro růst - průřezová výzva

Číslo: 7172

Platnost od: 18. 3. 2011 16:00

Platnost do: 15. 8. 2011 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: uzavřená

 

Vzhledem k šíři zaměření je výzva dále rozdělena do jednotlivých dílčích výzev, které pokrývají jednotlivé oblasti podpory, do kterých věcně spadají budoucí projektové záměry. V dílčích výzvách budou předkládány  individuální projekty realizované dle věcného zaměření z úrovně státní správy s navazujícími aktivitami ve prospěch cílových skupin.


 
Uveřejněno: 18. 3. 2011
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016