FLEXIBILITA A DIVERZITA JAKO CESTA
 K ÚSPĚCHU    Propagační foto

 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ, PARTNEŘI A CÍLOVÁ SKUPINA (CS)

Oprávnění žadatelé

Oprávnění partneři s finančním příspěvkem

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona
 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona

Cílová skupina (CS)
 

 • zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci v části věnované managementu mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD), flexibilitě a diverzitě

 

Příklady možných kombinací žadatele a cílové skupiny

 • Žadatelem je zaměstnavatel, který bude projekt realizovat přímo pro své zaměstnance
  (např. management MD/RD, flexibilita, talent management apod.)
 • Žadatelem je oprávněná osoba, která bude projekt realizovat ve spolupráci se zaměstnavatelem v roli partnera projektu. Žadatel zaměstnavateli navrhne strukturu zavádění změn "na míru" a celý proces bude řídit i vyhodnocovat. 

 

Propagační foto

 

Propagační foto