Kontakty OPZ+

Řídicí orgán OP Zaměstnanost plus: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů

  • Odbor řízení programů ESF
  • Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita / veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti/ sociální začleňování
  • Odbor kontrol evropských programů
  • Oddělení evaluací

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

tel. sekretariát: 950 195 602

e-mail: esf@mpsv.cz

(Uvedené kontakty jsou určeny i pro případ podnětů nebo stížností týkajících se nesouladu operací podpořených z OPZ+ s Listinou základních práv EU a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením)

Kontakty dle specifických cílů OPZ+:

Specifický cíl

Jméno a příjmení E-mail Poznámka
1.1 Přístup k zaměstnání

Ing. Zuzana Vostřelová

zuzana.vostrelova@mpsv.cz národní projekty ÚP ČR
Ing. Markéta Charvátová marketa.charvatova@mpsv.cz regionální projekty ÚP ČR, záruky pro mladé
Ing. Michaela Švojgrová michaela.svojgrova@mpsv.cz soutěžní projekty
Ing. Tomke Trávníčková tomke.travnickova@mpsv.cz ALMA
       
1.2 Rovnost žen a mužů Ing. Jan Jelínek jan.jelinek1@mpsv.cz

dětské skupiny

Mgr. Jan Živec

jan.zivec@mpsv.cz

Mgr. Martina Hrdinová

martina.hrdinova1@mpsv.cz diverzita a flexibilita pracovního prostředí

Mgr. Barbora Koníková

barbora.konikova@mpsv.cz
Ing. Anna Kršňáková anna.krsnakova@mpsv.cz

Mgr. Veronika Hasenöhrlová

veronika.hasenohrlov@mpsv.cz

zvyšování kompetencí žen na trhu práce

Mgr. Helena Vojtášková

helena.vojtaskova@mpsv.cz

Mgr. Veronika Shrivastava

veronika.shrivastava@mpsv.cz

navyšování kapacit NNO působících v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Mgr. Daniel Foch

daniel.foch@mpsv.cz

Mgr. Martina Hrdinová

martina.hrdinova1@mpsv.cz rovná odměna

Mgr. Michaela Zmrzlá Šikulová

michaela.zmrzla@mpsv.cz

Mgr. Helena Vojtášková

helena.vojtaskova@mpsv.cz genderově nestereotypní volba povolání

Mgr. Natálie Rychetská Benyovszká 

natalie.rychetska@mpsv.cz

Mgr. Helena Vojtášková

helena.vojtaskova@mpsv.cz implementace strategie rovnosti žen a mužů
       
1.3 Adaptabilita

Mgr. Iva Trübswasser

iva.trubswasser@mpsv.cz

podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Ing. Jan Prajer

jan.prajer@mpsv.cz

soutěžní projekty firem zaměřené na vzdělávání zaměstnanců

 

Ing. Jitka Vránová

jitka.vranova@mpsv.cz

Mgr. Marcela Pavelková

marcela.pavelkova@mpsv.cz

soutěžní projekty sdružení zaměřené na vzdělávání zaměstnanců

Ing. Jakub Hajný

jakub.hajny@mpsv.cz

Ing. Marie Marešová

marie.maresova@mpsv.cz

soutěžní projekty firem, Age management

       
1.4 Modernizace služeb zaměstnanosti

Ing. Iva Habichová

iva.habichova1@mpsv.cz

rozvoj institucí a služeb trhu práce

Ing. Kateřina Vondrušová

katerina.vondrusova@mpsv.cz

systémové projekty ÚP ČR

Mgr. Pavel Fencl

pavel.fencl@mpsv.cz

rozvoj dalšího profesního vzdělávání

       
2.1 Aktivní začleňování

Ing. Jana Kadláčková

jana.kadlackova@mpsv.cz

podpora sociálního podnikání

Ing. Miroslav Vrábel

miroslav.vrabel@mpsv.cz

dostupnost sociálních služeb - krajské projekty

Ing. Šárka Müllerová

sarka.mullerova@mpsv.cz

podpora sociálního bydlení, podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách, podpora sociálního začleňování cílových skupin

Ing. Lucie Trunečková

lucie.truneckova@mpsv.cz

podpora komunitně vedeného místního rozvoje

Ing. Jana Urbánková

jana.urbankova@mpsv.cz

výzvy na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny (kromě bydlení)

Mgr. Žaneta Kušnirová

zaneta.kusnirova@mpsv.cz

integrované územní investice - sociální začleňování

       
2.2 Přístup ke službám

Ing. Veronika Daňková

veronika.dankova@mpsv.cz

podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, podpora transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti, pobytových sociálních služeb, podpora pečujících osob a sdílené péče, podpora zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování

Mgr. Michal Duspiva

michal.duspiva@mpsv.cz

zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost, zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Ing. Jaroslav Vrkoč

jaroslav.vrkoc@mpsv.cz

zkvalitnění zdravotních služeb - péče o duševní zdraví, vzdělávání zdravotnických pracovníků

Ing. Marcela Mertelíková

marcela.mertelikova@mpsv.cz

podpora procesů ve službách – krajské projekty

       
2.3 Začleňování Romů

Ing. Šárka Müllerová

sarka.mullerova@mpsv.cz

budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO, podpora integrace romské menšiny

Mgr. Lada Doktor

lada.doktor@mpsv.cz

výzva na systémová opatření

       
3.1 Sociální inovace

Mgr. Štěpán Rezek

stepan.rezek@mpsv.cz

výzvy na šíření

Mgr. Veronika Pavlovská

veronika.pavlovska@mpsv.cz

výzvy na vývoj řešení

Mgr. Eva Holubcová

eva.holubcova@mpsv.cz
       
4.1 Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám Ing. Michaela Ženčuchová michaela.zencuchova@mpsv.cz

potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám