Oblast podpory 1.2 - Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Oblast podpory 1.2 je cíleně zaměřena na podporu politik, nástrojů a podnikových systémů, které povedou ke zvýšení prevence nezaměstnanosti restrukturalizovaných podniků.

Prevence nezaměstnanosti restrukturalizovaných podniků v rámci oblasti podpory 1.2 je realizována prostřednictvím podpory:

  • uplatnění současných zaměstnanců na stávajících často modifikovaných nebo nově vytvořených pracovních místech, včetně využívání pružných forem organizace práce,
  • vytváření podmínek pro přechod k jinému zaměstnavateli nebo pro uplatnění se na trhu práce přípravou současných zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností.