Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
 • null Výroční zprávy
 • 5,6MB
  Uveřejněno
  68656x
  28.1.2019 10:37
 • 5MB
  Uveřejněno
  2105x
  30.6.2015 16:43

Operační program Zaměstnanost - 2. revize

28.1.2019 10:37 ZIP Komprimovaný soubor

Revize z 24. ledna 2019 spočívá v přesunu prostředků ve výši 880 mil. Kč z prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly do prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Zdrojem přesouvaných prostředků jsou zejména úspory generované nedočerpáním v již realizovaných projektech v prioritní ose 1. Realokované prostředky budou v prioritní ose 2 využity na navýšení stávajících, případně realizaci nových projektů krajů zaměřených na podporu sociálních služeb a dalších služeb obecného zájmu. Revize se promítla rovněž do aktualizace přílohy č. 8 Indikativní výpočet rozdělení prostředků OPZ na kategorie regionů.

Stáhnout soubor (5,6MB)
Staženo 68 656x

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost - 2. revize
5,6MB 28.1.2019 10:37
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost - 1. revize
5,5MB 29.3.2018 13:03
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost
5,5MB 29.4.2016 10:35