Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
 • null Výroční zprávy
 • 5MB
  Uveřejněno
  70872x
  4.1.2021 13:11
 • 5MB
  Uveřejněno
  2173x
  30.6.2015 16:43

Operační program Zaměstnanost - 3. revize

4.1.2021 13:11 ZIP Komprimovaný soubor

3. revize OPZ z 18. prosince 2020 spočívá v převodu části disponibilní alokace ve výši cca 240 mil. EUR (EU podíl) z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do OPZ s cílem zmírnit dopady krize v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 na ekonomiku a trh práce. Realokované prostředky budou v OPZ využity primárně v prioritní ose 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly na zpětné financování části výdajů vynaložených v programu Antivirus (režim A) a dále na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním (aktivity typu „outplacement“) a další nástroje politiky zaměstnanosti. Navýšení alokace OPZ se promítlo rovněž do aktualizace přílohy č. 8 Indikativní výpočet rozdělení prostředků OPZ na kategorie regionů.

Stáhnout soubor (5MB)
Staženo 70 872x

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost - 3. revize
5MB 4.1.2021 13:11
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost - 2. revize
5,6MB 28.1.2019 10:37
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost - 1. revize
5,5MB 29.3.2018 13:03
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost
5,5MB 29.4.2016 10:35