Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Operační program Zaměstnanost - 1. revize

29.3.2018 13:03 ZIP Komprimovaný soubor

Revize z 16. března 2018.
  • Byl upraven výkonostní rámec v prioritních osách 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, 4 Efektivní veřejná správa a u Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

  • Nově je umožněno využít část prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (do 10 % alokace) mimo způsobilé regiony, a to konkrétně v Moravskoslezském kraji.

  • Došlo k dílčí aktualizaci příloh č. 5 Koordinační mechanismus veřejné správy a č. 7 Synergie a komplementarity OPZ. 

Stáhnout soubor (5,5MB)
Staženo 51 271x

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost - 1. revize
5,5MB 29.3.2018 13:03
ZIP ZIP
Operační program Zaměstnanost
5,5MB 29.4.2016 10:35