1) Může být vzdělávací organizace partnerem v projektu?

 

Ne, vzdělávací instituce nejsou oprávněným žadatelem, a proto nemohou být ani partnerem projektu, neboť partner projektu musí splňovat principy partnerství uvedené v Příručce pro žadatele.

  

2) Pokud je žadatelem mateřská společnost, jakým způsobem mohou být zapojeny dceřinné společnosti? Musí být partneři? Nebo jejich zaměstnanci mohou být jen cílovou skupinou?

 

Žadatel (v tomto případě mateřská společnost) mající své IČ může ostatní subjekty se samostatným IČ zapojit do projektu jen a pouze jako další partnery.

 

3) Je možné v rámci programu Školení je šance, aby se aktivit projektu účastnilo více firem společně?

 

Ano, jedna společnost bude žadatelem a ostatní budou partneři projektu. Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit zaměstnanci žadatele i partnerů.

 

4) Musí být k žádosti doloženo prohlášení o partnerství?

 

Ne, dokládají jej až úspěšní žadatelé, kteří byly vybráni k podpoře.

 

 

5) Může mít partner více zaměstnanců než žadatel?

 

Ano, žadatel však přímo zodpovídá za realizaci za přípravu a realizaci projektu.

 

6) Připravujeme projekt, kde kromě žadatele o finanční podporu bude vystupovat více partnerů, jejichž zaměstnanci se budou účastnit školení. Existuje stanovený/doporučený poměr, ve kterém musí být rozdělena podpora mezi příjemce a jeho partnery? (příklad: Příjemce 20% podpory, 4 partneři celkem 80% podpory )

 

Doporučený poměr, v jakém by žadatel a partneři měli participovat na projektu, není stanoven, nicméně platí zásada, že žadatel by neměl v jakémkoliv ohledu plnit funkci zprostředkovatele dotace dalším osobám.

 

 

 

 

Průběžně aktualizováno – 6.4., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 25.5., 23.6., 17.8. 2009