Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

1) Specifické vzdělávání – může být do specifického vzdělávání zařazeno školení řidičů, svářečské kurzy, školení motorových vozíků, vazačský průkaz, nakládání s nebezpečnými odpady apod. – tedy školení pro dělnické profese?

 

Důležité je, správně číst definici specifického a obecného školení. Obecná školení jsou všechna ta, pod nimiž se skryjí činnosti uplatnitelné u různých zaměstnavatelů. Tedy řidiči a svářeči jistě mohou provádět činnost řidičů a svářečů v mnoha různých podnicích - nejedná se tedy o specifická školení. Specifickým školením se myslí takové, které lze uplatnit jen a pouze u zaměstnavatele, který si takto zaměstnance proškolí na patentované postupy, speciální technologie, apod.

 

 

 

Naposled aktualizováno dne: 15.3.2010