Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
  • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
  • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pracovní výkaz

26.9.2019 13:32 XLS Datový soubor

doplnění komentáře k buňce "typ pracovněprávního vztahu"

Stáhnout soubor (225k)
Staženo 14 308x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 1

1   1

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
XLS XLS
Pracovní výkaz
225k 26.9.2019 13:32
XLS XLS
Pracovní výkaz
225k 3.3.2016 10:54
XLS XLS
Pracovní výkaz
226k 29.4.2016 10:39

Pravidla, kdy musí být pracovní výkazy zpracovávány, naleznete ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady, v kapitole označené Pracovní výkazy.

Výkazy se zpracovávají za jednotlivé kalendářní měsíce.

Zaměstnanec ve výkazu uvádí několik odrážek skupin činností, které za daný měsíc vykonával, a u každé takto vymezené skupiny činností uvede, kolik času na ní strávil. (Nevyplňuje detail, který den přesně danou činnost vykonával. Zaměstnavatel ovšem musí být schopen v případě kontroly poskytnout záznam o počtu odpracovaných hodin za daný měsíc.)

Hodiny strávené činnostmi mimo projekt nebo činnostmi, které zakládají nepřímé náklady, jsou zahrnuty v celkových číselných údajích za daný měsíc, ale neuvádí se k nim, co pracovník během nich vykonával.