Zpět

Modernizace Úřadu práce

Modernizace Úřadu práce

Číslo: 016

Platnost od: 19. 8. 2022 12:00

Platnost do: 18. 2. 2028 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 378 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:30:00

Specifický cíl:
  • Modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů mezi zaměstnáními a během mobility
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

  • Text výzvy č. 016 OPZ+ (aktualizace k 30. 3. 2023 - stanovení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu se mění na 31. 12. 2028)


 
Uveřejněno: 19. 8. 2022
 
Aktualizováno: 5. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel