Zpět

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Číslo: 001

Platnost od: 30. 6. 2022 09:00

Platnost do: 30. 12. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 7. 2022 09:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:36:21

Specifický cíl:
  • 1.3 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita vyhlašuje

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2022
 
Aktualizováno: 8. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel