Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Bydlení je základ

Chudoba a sociální vyloučení představují jeden z problémů, před kterým stojí současná společnost. Základní podmínkou sociálního začlenění je přístup k bydlení. Pro někoho je ale problém získat i jen nájemní smlouvu, natož vlastní byt, ať už kvůli vysoké počáteční kauci, nebo kvůli dluhům.

Právě takovým lidem pomáhá nezisková organizace CENTROM. Soustředí se hlavně na rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském kraji. Cílem je, aby se vymanily z prostředí ghett a integrovaly se na trhu s nájemním bydlením. CENTROM si pronajímá byty, které následně poskytne lidem, kteří by bez jejich pomoci na takový byt nikdy nedosáhli. Spolupracuje s radnicemi městských obvodů v Ostravě a s firmou Residomo (bývalé byty RPG), která vlastní byty jak v Ostravě, tak v nedaleké Karviné. Po nějaké době, pokud nájemníci řádně platí a nejsou s nimi problémy, mohou získat nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu a CENTROM jako „prostředník“ odpadne.

„Když jsme začínali, měli jsme jen pár bytů. Dnes jich je 450, do konce roku by se jejich počet mohl zvýšit na 550. Už delší dobu nebereme každý byt, který nám nabídnou, ale jen ty, které jsou v dobrém stavu, na slušné adrese, pokud možno rozptýlené v domech v běžné zástavbě, protože nechceme vytvářet další ghetta,“ vysvětluje ředitel organizace Jan Houdek.

Zejména pro děti je důležité, aby vyrůstaly v normálním prostředí, a ne na ubytovnách. „Dnes už mají ubytovny lepší standard než v minulosti, ten hlavní problém ale zůstává – a to je koncentrace lidí, kteří jsou na sociálním dně, na jednom místě. Děti jsou pak svědky všech negativních jevů – gamblerství, lichvy, domácího násilí…,“ doplňuje Houdek. Pro žadatele o bydlení je klíčové, že kauce na byt je zhruba čtyři tisíce korun a že ji mohou splácet postupně, třeba po stokoruně. „Musíme si uvědomit, že většina našich klientů pochází z odlišného sociokulturního prostředí. Neznají standardní nájemní bydlení, jsou zvyklí se stěhovat z ubytoven do azylových domů a zase zpátky. Nejsou naučeni plnit běžné povinnosti, jako je pravidelná platba za elektřinu apod. Právě dluhy za energie jsou nejčastější příčinou ztráty bydlení,“ uvádí Houdek.

Tím, že rodina byt získá, pro CENTROM nic nekončí – ale spíš začíná. „Vše je o mravenčí sociální práci a neustálé motivaci. S rodinami, které získají díky našim projektům bydlení, jsme v neustálém kontaktu. Chodíme také kontrolovat, zda jsou byty v pořádku, zda nedochází k jejich ničení, nebo zda nekape voda, neuchází plyn, neprotéká záchod, protože to znamená další náklady navíc a opět potencionální dluhy,“ vypočítává Houdek. Když nastanou problémy, může rodina dostat druhou šanci, záleží ale případ od případu. „Pokud odejde živitel rodiny a nechá matku samotnou s dětmi, je to něco jiného, než když někdo prokopne dveře od bytu jen proto, že ztratil klíče,“ upozorňuje ředitel. 

Alžběta Žigová (41) se narodila v Ostravě a žije tu celý svůj život. Není to tak dlouho, kdy se s dětmi a manželem stěhovala z místa na místo. Nejprve se nepohodli s majitelem bytu kvůli vysokému nedoplatku za vodu, protože měli platit i za ostatní nájemníky v domě, s čímž nesouhlasili. Majitel jim pak neprodloužil nájemní smlouvu. Na pár měsíců tak zakotvili v 1+1. „Bylo nás tam devět, museli jsme spát na zemi,“ vzpomíná Alžběta na dobu, kdy jí příliš do smíchu nebylo. „Potom jsme chvíli bydleli u nejstarší dcery, poté u strýce, jenže napořád jsme tam zůstat nemohli. Bylo to zoufalé,“ popisuje.
Pak jí sestra řekla o možnosti získat bydlení přes CENTROM. Dělá totiž domovnici v domě, kde má CENTROM několik pronajatých bytů. „Podala jsem si žádost a pak jsem tam každý den volala, jestli se náhodou něco neuvolnilo,“ líčí Alžběta. Zpracování žádosti trvalo několik týdnů. Firma Residomo si totiž všechny budoucí nájemníky důkladně prověřuje – kdo jim v minulosti něco dlužil a dluh nesplácel, neměl velkou naději na úspěch. Žigovi ale prošli a navíc se pro ně našel vhodný byt - přízemní 3+1 ve čtvrti Muglinov. „Jsem tu moc spokojená, kousek odtud jsem bydlela jako malá. Je tu klid a cítím se tu bezpečně,“ uzavírá Alžběta. Její muž je zedník a už vymýšlí, jak byt zvelebit, i když to není vůbec potřeba. Zatím mají smlouvu na měsíc. Pokud uhradí veškeré náklady na byt, smlouva se prodlouží o další měsíc. Intervaly se postupně prodlužují a po zhruba dvou letech mohou dosáhnout na klasickou nájemní smlouvu bez prostředníka. Alžběta doufá, že teď má od stěhování na dlouho pokoj.
Milan Tomes (20) vyrůstal v Karviné. Kvůli sporům v rodině se chtěl osamostatnit a najít si vlastní bydlení. Pracuje jako skladník, ale kauce 13 tisíc korun byla nad jeho finanční možnosti. „Vždycky jsem všechno platil a nemám žádný dluh. Když jsem se od známých dozvěděl, že tady je kauce jen čtyři tisíce korun a navíc mám možnost ji zaplatit na splátky, nechtěl jsem tomu věřit. Nejdřív mě napadlo, jestli to není nějaký podvod,“ vypráví.

Obavy se ukázaly jako zbytečné. Milan dostal přidělený byt a když se s přítelkyní stali rodiči, mohli se dokonce přestěhovat do většího. Dnes bydlí celá rodina ve 2+1 v klasické sídlištní zástavbě. Dům se nijak neliší od ostatních, přes den se zamyká, v bytě je naklizeno, že by se dalo jíst z podlahy. „Chtěli bychom tu zůstat, je tu blízko školka, škola,“ říká spokojeně Milan. Pokud bude i on řádně platit nájem, za čas získá nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu.

Podobně jako Alžběta a Milan bydlí díky projektům „Program bydlení“ podpořeným z Evropského sociálního fondu dalších 700 lidí v Ostravě a 600 v Karviné. „V tuhle chvíli máme dalších 150 uchazečů o bydlení v našich bytech. Byty jim postupně přidělujeme podle toho, jaké jsou zrovna k dispozici a o jak velkou rodinu se jedná,“ doplňuje Jan Houdek. Zatím se podařilo do nájemního vztahu převést 7 domácností. Do konce příštího roku by to mohlo být až 90 rodin. 

ENGLISH VERSION

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu

Program bydlení CENTROM

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000967

Příjemce

CENTROM z. s.

Realizace projektu

1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

Výše podpory 10 324 895,- Kč
Web

www.centrom.cz

 

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu Program bydlení CENTROM - Ostrava
Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002785

Příjemce CENTROM z. s.
Realizace projektu 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018
Výše podpory 7 556 716,25 Kč
Web www.centrom.cz

 


Otevřít galerii
 
19.12.2017