Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Šance na lepší život

Obrnice. Malá obec nedaleko Mostu, ve které žije kolem 2 300 obyvatel. Víc než polovina z nich jsou Romové. Nezaměstnanost patří k nejvyšší v celém Česku, pohybuje se okolo 20 procent. Hanka Maňkošová (18) tu žije odmalička, příští rok ji čeká maturita na mosteckém gymnáziu. Chtěla by pokračovat na vysoké škole a věnovat se speciální pedagogice. Vzhledem k okolnostem to zní skoro jako pohádka. Jenže tahle pohádka je reálná. Největší zásluha na takovém úspěchu patří samozřejmě samotné Hance, ale svůj podíl na něm má i nízkoprahové centrum Vulkán, do kterého Hanka dochází od začátku jeho existence.

Problémy začaly v Obrnicích v době, kdy tehdejší vedení radnice zprivatizovalo téměř celý bytový fond, čehož využili spekulanti a do obce začali sestěhovávat rodiny v potížích z Mostu, ale i vzdálených měst včetně Prahy. Děti a mladí lidé patří v sociálně vyloučených lokalitách k nejohroženějším skupinám - přejímají cizí vzory a jsou snadnými oběťmi manipulace. Pokud nemají možnost smysluplně trávit volný čas, nic dobrého z toho většinou nevzejde. „Dokud jsme byli malí, stačilo nám hrát si venku, je tu spousta hezkých míst. Později jsme se ale začínali nudit, byly tu kroužky jen pro menší děti,“ vzpomíná Hanka.

Obrnice ale prošly - hlavně díky starostce Drahomíře Miklošové - výraznou proměnou. Pro mladé z Obrnic ve věku 15 – 26 tu v roce 2013 otevřeli nízkoprahové centrum. Začátky Vulkánu ovšem nebyly nikterak růžové. Začínalo se v provizoriu ve dvou místnostech místního Integrovaného centra volnočasových aktivit, s kapacitou 30 dětí, která byla okamžitě naplněna. Stavba centra nabírala zpoždění a slavnostně se otevřelo teprve v létě 2015. 

Vulkán svým uživatelům nabízí opravdu hodně – je tu stolní fotbálek, kulečník, pingpongový stůl, počítačová místnost, zejména kluky milovaná posilovna, venku nechybí hřiště nebo možnost udělat si táborák a opéct buřty. Děti sem ale nechodí jen za zábavou. Každému je přiřazena sociální pracovnice, se kterou si stanoví cíle, kterých chtějí dosáhnout. Třeba najít si práci, zvládnout maturitu, vyučit se, udělat si řidičák… Také tu probíhají nejrůznější přednášky, například o zdravotním pojištění a nutnosti si ho platit. Působí tu dvě sociální pracovnice, tři pracovníci v sociálních službách a několik externistů – trenér a IT odborník.

Obrnické centrum sociálních služeb poskytuje svým klientům tyto služby:

  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Vulkán)
  • terénní programy (Spolu v ulicích)
  • odborné sociální poradenství (Obrnická sociální poradna)
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (rodinné centrum Olivín)

Financování těchto služeb (kromě centra Olivín) je zajištěno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Do Vulkánu dochází 87 dětí. „Pomáháme s úkoly, s doučováním, když někomu nejde škola, tak se snažíme společně najít řešení – třeba najít jiný obor, který by mu šel lépe. Doma to s nimi většinou nikdo moc neřeší - pro některé lidi prostě není vzdělání prioritou,“ konstatuje ředitelka Obrnického centra sociálních služeb Lucie Matějovicová. „Naši uživatelé mají leckdy nereálné představy o životě. Je to právě na nás, abychom je takříkajíc vrátili na zem a vysvětlili jim, že se základním vzděláním těžko mohou pomýšlet na vysoký plat,“ dodává ředitelka Matějovicová. A v neposlední řadě jim pracovníci centra pomáhají najít a udržet si práci. „Máme kontakty na různé firmy, spolupracujeme s Úřadem práce ČR… A podporujeme je, když po prvním problému chtějí práci vzdát,“ upřesňuje ředitelka.

 Děti tu plní nejrůznější dílčí úkoly, a když se jim daří, dostanou tzv. žolíka, kterého mohou „uplatnit“ dle svých představ. „Třeba kluci chtějí často posilovnu jen pro sebe, někdo chce být zas na počítači…,“ přibližuje Hanka. „Posilovna není jen o tom se vyblbnout. Náš trenér Martin Novotný se snaží dětem také vštěpovat zásady zdravé životosprávy, ale hlavně je učí houževnatosti, že když něco chtějí, musí vytrvat,“ doplňuje ředitelka Matějovicová. A že mu to jde víc než dobře, dokazují úspěchy jednoho z klientů, Jana Duždy. Ten se do cvičení pustil s takovou vervou, že se účastní kulturistických soutěží pořádaných Svazem kulturistiky a fitness ČR. „Ostatní už s ním nechtějí soutěžit, protože vždycky vyhraje,“ dodává ředitelka.

Hanka začala Vulkán navštěvovat v době, kdy končila základní školu. „Po pravdě jsme moc nevěděli, co od toho čekat. Máma se mě také pořád ptala, co tu vlastně děláme. Tak jsem jí to vysvětlila… a je pravda, že někteří si už všimli, že dřív se děti potloukaly po ulicích a byl tu docela rámus,“ vypráví Hanka.

Ze setkání je zřejmé, že jde o chytrou a šikovnou dívku. Ani se nechce věřit, když říká: „Bez Vulkánu by se můj život odvíjel asi trochu jinak. Na základce jsem měla trochu problémy, neměla jsem moc kamarádů, byla jsem zamlklá, neuměla jsem mluvit s lidmi…“ Bála se také toho, jak ji přijmou noví spolužáci na gymnáziu v Mostě, protože není moc obvyklé, aby se tam dostal někdo z Obrnic. „Tím, že se ve Vulkánu člověk pořád seznamuje s novými lidmi, tak jsem zvládla na gympl lépe zapadnout,“ myslí si. V neposlední řadě se začala věnovat věcem, které by ji předtím ani ve snu nenapadly. Teď každoročně moderuje místní talentovou soutěž a doučuje mladší děti, kterým hrozí propadnutí.

„Na Hance je nádherně vidět, co nízkoprah umí dětem dát. Když sem přišla, byla to taková šedá myška, neuměla se prosadit… Ušla obrovský kus cesty a je vidět ohromný osobností rozvoj,“ dodává ředitelka Matějovicová. „Nízkoprah má rozhodně smysl. Dětem otevírá možnosti, které by jinak neměly. My jim nasloucháme a motivujeme je, takže mají šanci vést úplně jiný život,“ uzavírá ředitelka. Vulkán je navíc mezi mladými Obrničany velmi oblíbený. Většina se totiž nemůže dočkat toho, až jim bude kýžených 15 let a budou sem moci přijít. 

ENGLISH VERSION

Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí
Číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291
Příjemce Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Realizace projektu 1. 4. 2016 - 31. 3. 2019
Výše podpory 16 646 419,20 Kč
Web www.ocss.cz

 


Otevřít galerii
 
19.12.2017