Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Publikace k tématu věkové diskriminace, věkových a genderových stereotypů a managementu věku v mezinárodním kontextu

Související projekt: Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)

 
23. 04. 2017

Vzdělávací modul zaměřený na potírání věkových a genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů a u vzdělávacích institucí

Související projekt: Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)

 
23. 04. 2017

Závěrečná zpráva z kvalitativního a kvantitativního výzkumu o postavení lidí 50+ a pečujících v ČR

Související projekt: Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně)

 
23. 04. 2017

Dokumentární film: Dobrovolnictví v obci - Jak na to?

Související projekt: DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - Využití dobrovolnictví a veřejné služby k rozvoji obce, komunity i jednotlivce

 
23. 04. 2017

Publikace dobré praxe "Dobrovolnictví v obci - jak na to?"

Související projekt: DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - Využití dobrovolnictví a veřejné služby k rozvoji obce, komunity i jednotlivce

 
23. 04. 2017

Metodika "Dobrovolnictví v obci - jak na to"?

Související projekt: DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? - Využití dobrovolnictví a veřejné služby k rozvoji obce, komunity i jednotlivce

 
23. 04. 2017

Domácí násilí v kontextu rodiny a práce

Související projekt: Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem

 
23. 04. 2017

E-learningový kurz ovládání počítače hlasem

Související projekt: Pracovat bez rukou lze - integrace těžce zdravotně postižených na trh práce v Libereckém kraji

 
23. 04. 2017

Finanční gramotnost pro osoby se zrakovým postižením

Související projekt: Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením

 
23. 04. 2017

“Sólo rodiče” - cyklus 5 krátkých filmů (metodické DVD)

Související projekt: Rodiče samoživitelé/ky a trh práce

 
23. 04. 2017

Kodex chování úředníka

Související projekt: Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice

 
23. 04. 2017

Kurs MěÚ Mohelnice Vnitřní kultura organizace akreditovaný MVČR

Související projekt: Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice

 
23. 04. 2017

Kurs MěÚ Mohelnice Rozpočtový proces akreditovaný MVČR

Související projekt: Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice

 
23. 04. 2017

Nový systém hodnocení a plánování vzdělávání podpořený SW

Související projekt: Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice

 
23. 04. 2017

Metodika týmového workshopu na téma hodnoty ve work-life balance

Související projekt: Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

 
23. 04. 2017

Sborník z konference shrnující inovativní výstupy z krajských interních i externích setkání (KA6)

Související projekt: Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

 
23. 04. 2017

Vzdělávací, rozvojový a motivační program včetně studijních materiálů pro zaměstnance-rodiče na rodičovské dovolené (KA5)

Související projekt: Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

 
23. 04. 2017

Vzdělávací modul včetně studijních materiálů pro střední manažery v oblasti zavádění principů rovných příležitostí žen a mužů do každodenní praxe (KA4)

Související projekt: Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

 
23. 04. 2017

Metodika personálních postupů a procesů v organizace z hlediska naplňování principů genderové rovnosti (KA 3)

Související projekt: Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

 
23. 04. 2017

Akční plán aplikace principů diversity managementu (KA2)

Související projekt: Práce i rodina - rovné šance pro práci rodičů v ČSOB

 
23. 04. 2017