Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Programové období 2014 - 2020

Evropská komise zveřejnila dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení, která budou po svém projednání a schválení tvořit legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020.

Vyjednávání nových nařízení probíhala v rámci pracovní skupiny Rady EU, Evropského parlamentu a následně tzv. trialogů za účasti zástupců předsednictví, Evropské komise a Evropského parlamentu. Vyjednávání obsahu jednotlivých nařízení, která za ČR koordinovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, byla ukončena těsně před koncem roku 2013. Dne 20. prosince 2013 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna, kromě jiného, také nová nařízení EU k politice soudržnosti 2014-2020. Tato nařízení naleznete v českém i anglickém jazyce zde.