Zpět

"Agentura práce" určená klientům sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00080

Projekt má za cíl posílit zaměstnatelnost osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností uchazečů o zaměstnání, prostřednictvím cíleného využívání zvolených aktivit. Šest provázaných aktivit nabízí rozšíření možností těchto osob v uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském regionu. Specifikem je, že aktivity budou nabízeny klientům stávajících služeb žadatele, které je třeba podpořit v odstranění závislosti na sociálních službách zařazením do společnosti s dostatečným finančním zajištěním získaným vlastní snahou.


První aktivitou je poradenský program, který zajistí poskytnutí podpory a spolupráce v orientaci ve vlastních schopnostech a možnostech najít uplatnění. Činnosti programu připraví účastníky pro vstup na trh práce, případně pro účast na rekvalifikaci.


Druhou aktivitou je zajištění rekvalifikace, v případě nedostatečné kvalifikace pro poptávku trhu práce. Změna nedostatečné kvalifikace zvýší šance na uplatnění.


Třetí aktivita je zprostředkování zaměstnání na základě výstupů poradenského programu a rekvalifikace. Jde o aktivní a intensivní vyhledávání zaměstnání s podporou pracovníka v nabídkách trhu práce a tvorbu nových pracovních míst.


Následná asistence zaměstnávání, čtvrtá aktivita, povede k dostatečné motivaci a přizpůsobení účastníka v novém zaměstnání a obnovení pracovních návyků, které pomohou rychlejší integraci a dlouhodobějšímu uplatnění.


Mzdové náklady na nově vytvořená a zprostředkovaná pracovní místa pro účastníky budou podporovány příspěvkem na mzdu v rámci páté aktivity. Koordinaci aktivit budou mít na starosti dva odborní pracovníci. S účastníky budou individuálně volit nejúčinnější aktivity tak, aby vedly k dosažení stanoveného cíle. Motivovat budou účastníky doprovodné aktivity: příspěvek na dopravu, na péči o dítě a na stravné.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Důvodem je nedostatečná kvalifikace, praxe, ztráta naučených dovedností, absence patřičných vzorů, rodinné závazky a trestní úhonnost. K výběru vedly zkušenosti služeb organizace a analýza.; Jedná se o fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (ocitly se v mimořádně obtížných poměrech, jsou po ukončení výkonu trestu nebo výkonu ochranného opatření či ze sociokulturně nevýhodněného prostředí), někteří se stali rodiči pečujícími o dítě, a využívají naše služby Azylového domu pro muže Palackého (určený především pro muže po výkonu trestu nebo ochranném opatření bez ohledu na věk, kapacita služby je 21 lůžek), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (určené rodičům 18 až 25 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, někteří po výkonu trestu, s dětmi, kapacita služby je 24 bytů).

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 • IČ: 28659392
 • Sídlo:
  • Ulice: Jahnova
  • Číslo popisné: 867/12
  • Městská část: Mariánské Hory
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.css-ostrava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018