Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/79.00012
Datum zahájení: 01. 04. 2012
Datum ukončení: 30. 11. 2013

 
22. 04. 2017
 

Odborné sociální poradenství cizincům-pomoc při integraci na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/99.88888
Datum zahájení: 01. 05. 2009
Datum ukončení: 30. 04. 2011

 
22. 04. 2017
 

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/77.00448
Datum zahájení: 01. 12. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Zajištění hodnocení a výběru projektů pro ŘO OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00003
Datum zahájení: 01. 02. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Informační a propagační aktivity ESF v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00006
Datum zahájení: 01. 01. 2008
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpůrné informační nástroje OP LZZ (PIN OP LZZ)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00034
Datum zahájení: 03. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora řízení implementace oblastí podpory 3.1 a 3.2

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00010
Datum zahájení: 01. 09. 2008
Datum ukončení: 31. 12. 2011

 
22. 04. 2017
 

Náklady na publicitu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00022
Datum zahájení: 01. 01. 2009
Datum ukončení: 31. 12. 2011

 
22. 04. 2017
 

Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OP LZZ 2008-2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00016
Datum zahájení: 01. 01. 2009
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Materiální a technické zajištění ŘO OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00015
Datum zahájení: 01. 10. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Metodická podpora žadatelům - úřadům práce pro Regionální individuální projekty

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00026
Datum zahájení: 27. 02. 2009
Datum ukončení: 31. 12. 2009

 
22. 04. 2017
 

Kontrola projektů ESF - Řídící orgán

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00027
Datum zahájení: 04. 01. 2010
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Administrátor monitorovacích zpráv

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00032
Datum zahájení: 01. 06. 2010
Datum ukončení: 28. 02. 2011

 
22. 04. 2017
 

Publicita - informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory v gesci ZS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00033
Datum zahájení: 15. 06. 2010
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Lidské zdroje a technické zabezpečení

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00024
Datum zahájení: 01. 01. 2009
Datum ukončení: 31. 12. 2011

 
22. 04. 2017
 

Výdaje v oblasti lidských zdrojů a technické zabezpečení ZS MV ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00014
Datum zahájení: 01. 01. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zajištění hodnotícího a výběrového procesu projektů prioritní osy 4 OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00011
Datum zahájení: 01. 09. 2008
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017
 

Kontroly ZS individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00028
Datum zahájení: 01. 11. 2009
Datum ukončení: 30. 09. 2015

 
22. 04. 2017
 

Náklady na administraci projektů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00023
Datum zahájení: 01. 01. 2009
Datum ukončení: 31. 12. 2011

 
22. 04. 2017
 

Zajištění věcného hodnocení grantových a individuálních projektů pro ZS

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00009
Datum zahájení: 01. 12. 2008
Datum ukončení: 31. 12. 2013

 
22. 04. 2017