Zpět

Materiální a technické zajištění ŘO OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00015

Projekt je zaměřen na zabezpečení výdajů spojených se zajištěním nezbytných funkcí Řídícího orgánu, především  výdajů na zajištění odpovídajícího technického a materiálního zázemí a nákupu dalších služeb a zboží nezbytných pro výkon všech  funkcí Řídícího orgánu. Vedle toho prostředky projektu pokryjí i výdaje spojené s uzavíráním programů ESF programového období 2004 -2006.


Řídící orgán OP LZZ plně zodpovídá za správné a efektivní řízení, koordinaci, provádění, monitorování, hodnocení, finanční řízení a propagaci pomoci z OP LZZ . Řídící orgán  sám přímo implementuje i významnou část OP LZZ.  Implementaci některých oblastí podpory, resp. jejich částí, Řídící orgán  deleguje na příslušné Zprostředkující subjekty. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit podmínky pro materiální a technické zabezpečení Řídícího orgánu, tak aby Řídící orgán mohl řádně plnit všechny závazky uložené v relevantních nařízeních EK a příslušných nařízeních vlády ČR.Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc  OP LZZ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2008 - 31. 10. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018