Zpět

Administrátor monitorovacích zpráv

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00032

Množství a objem stanovených úkolů spojených s implementací oblastí 3.1 a 3.2  je značný a proto prostřednictvím externí firmy plánujeme realizovat některé činnosti, jedná se především o:


- kontrolu zpráv o zahájení projektů u grantových projektů, průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv, žádostí o platbu u grantových a vybraných individuálních projektů a kontrolu souvisejících dokladů k monitorovacím zprávám.


- podporu příjemcům finanční podpory při zpracování a opravách monitorovacích zpráv


- účast na informativních seminářích s příjemci finanční podpory


- poskytování podkladů a informací k řádnému provádění kontrol projektů na místě


- poskytování podkladů vyžádaných ZS-odborem 22 nebo Řídícím orgánem


- archivaci kontrolované dokumentace atd.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2010 - 28. 2. 2011
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekt; Předkladatelé a realizátoři projektů

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018