Zpět

Odborné sociální poradenství cizincům-pomoc při integraci na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/99.88888

Záměrem projektu je poskytování odborného sociálního poradenství  v oblasti zaměstnávání imigrantů a azylantů žijících na území kraje Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského. Cílem poradenství je integrace imigrantů a azylantů na trh práce a udržení se na něm. V kraji Plzeňském jsme doposud poskytovali své služby 1x týdně a v kraji Jihočeském 2,5 dne v týdnu. Z praxe se jeví takováto doba nedostatečná z hlediska množství klientů, časové náročnosti a efektivnosti poskytovaných služeb. Při nedostatku času není věnován dostatečný prostor problémům klienta i čas na individuální sociální poradenství se zkracuje. Efektivnost služby je poté snížena. Je proto potřeba rozšířit dobu poskytování poradenství. V Jihomoravském kraji je zase potřeba tuto sociální službu udržet a rozšířit o její poskytování v integračním středisku. Zároveň bylo zjištěno, že poradenství by mělo být ve zvýšené míře zaměřeno na integraci na trh práce. Integrace na trh práce je pro cizince, kteří v České republice žijí významná, zejména s ohledem na skutečnost, že pracovní uplatnění znamená soběstačnost cizince a omezuje tím jeho závislost na sociálních dávkách. Kromě toho předchází vzniku nežádoucích sociálně patologických jevů jako je kriminalita, zneužívání návykových látek, výtržnictví apod. Pomoc a podpora při integraci na trh práce přispívá k rychlejšímu a dlouhodobému začleňování do společnosti a také k předcházení či zamezování klientského systému Cizinci se na základě projektu seznámí s právy a povinnostmi zaměstnavatele i sebe samých a budou moci využít individuální pomoci odborného pracovníka. Nedílnou součástí projektu je vytvoření brožury s názvem Sociální práce s imigranty a azylanty. Poznatky budou čerpány nejen z dostupné literatury, která v této oblasti není příliš bohatá, ale i z praktických zkušeností získaných v rámci projektu. Cílem je vytvořit ucelenou publikaci o sociální práci s imigranty a azylanty zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství v oblasti zaměstnávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2009 - 30. 4. 2011

Příjemce

 • Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
 • IČ: 45768676
 • Sídlo:
  • Ulice: Kovářská
  • Číslo popisné: 939/4
  • Městská část: Libeň
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19000
 • http://www.opu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018