Zpět

Informační a propagační aktivity ESF v ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00006

Poskytování technické pomoci (TP) je zakotveno v nařízeních Rady ES č. 1083/2006, č.1081/2006 a v Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Jednou z podporovaných oblastí, která může být ze strukturálních fondů financována, je oblast zaměřená na propagaci a informovanost veřejnosti o programech ESF s využitím různých nástrojů komunikace. Publicita programu a jednotlivých oblastí podpory je jedním z hlavních článků implementace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Veřejnost, předkladatelé a realizátoři projektů, monitorovací výbor, zprostředkující subjekty, Řídící orgán.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018