Zpět

Publicita - informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory v gesci ZS

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00033

Řídící orgán vymezil a delegoval některé pravomoci v rámci provádění publicity Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na Zprostředkující subjekt (ZS) - odb. 82 Sekce fondů Evropské unie. Jedná se zejména o aktivity a pravomoci, které zabezpečují zajištění informačních a propagačních aktivit na úrovni oblastí podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 směrem k cílové skupině tj. žadatelům, příjemcům o podporu a veřejnosti. Jedná se o poskytování informací k aktuálně vyhlášeným výzvám k předkládání grantových a individuálních projektů, možnostech a způsobech čerpání prostředků z ESF a postupech při realizaci konkrétních projektů.


Povinností ZS je zajištění efektivního vynaložení finančních prostředků určených na realizaci informačních a propagačních aktivit.


Hlavním cílem projektu Publicita ZS 82 je zajištění informačních a propagačních aktivit směrem k cílové skupině žadatelů, příjemců a veřejnosti (zejména potenciálních účastníků projektů) především na úrovni oblastí podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a činnosti Evropského sociálního fondu v ČR pro zajištění maximální absorpční kapacity oblastí podpory v gesci ZS.


Finanční prostředky projektu budou využity pro realizaci informačních a propagačních aktivit. Jedná se o inzerci v celostátních a regionálních denících, pořádání informačních setkání výměny zkušeností, účast na konferencích, příprava tištěných informačních materiálů a propagačních předmětů na úrovni oblastí podpory, které ZS implementuje.


Realizace informačních a propagačních aktivit se bude řídit Operačním manuálem OP LZZ, Metodickým pokynem pro TP OP LZZ, Manuálem vizuální identity ESF a OP LZZ, Manuálem pro publicitu a dalšími relevantními dokumenty.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 6. 2010 - 31. 10. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018