Zpět

Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/79.00012

 


Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování soc. služeb (KPSS), zpracovat monitoring, vyhodnocení a aktualizaci platného plánu a jeho rozšíření na celé spádové území. Aktualizace bude mimo jiné zaměřena na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly.  


Výstupem je platný Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí na období 2013 - 2017 (dále KPSS). V rámci aktualizace a rozšíření na celé území, použijeme stejně jako v předešlém období metodu komunitního plánování (doporučenou MPSV). Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy a dotčených občanů. V rámci spolupráce budou řešena témata, která se v území za poslední 4 roky (tj. od vytvoření prvního plánu) objevila jako potřebná k řešení. 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2012 - 30. 11. 2013
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; Zadavatele sociálních služeb

Příjemce

 • Centrum pro komunitní práce střední Čechy
 • IČ: 71209735
 • Sídlo:
  • Ulice: Vodičkova
  • Číslo popisné: 704/36
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.cpkp.cz/pobocky-stc

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018