Zpět

Kontrola projektů ESF - Řídící orgán

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00027

Cílem projektu je napomoci k zajištění řádné implementace OP LZZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci se zaměřením především na kontrolní činnost.


Projekt vychází z povinnosti řídícího orgánu, který má konečnou odpovědnost za správnost věcného využití poskytnutých prostředků v rámci OP LZZ, a tím i zodpovědnost za vytvoření kontrolního systému a za zajištění dodržování nastavených pravidel na všech úrovních řízení. Kontrolní systém OP LZZ je nastaven v souladus čl. 58 a čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 13 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Pro zabezpečení takto nastaveného kontrolního systému je realizace projektu vzhledem ke kapacitním možnostem řídícího orgánu, nezbytná.


Projekt zahrnuje tyto hlavní oblasti:


1)  Úhradu nákladů na odborné konzultace a úhradu nákladů na odměny a služby přizvaných oborníků, kteří provádětjí veřejnosprávní kontrolu společně s pracovníky řídícího orgánu. Tato část projektu je zabezpečena externím dodavatelem vybraným v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách.


2)  Úhradu nákladů souvisejících s prováděním veřejnosprávních kontrol na místě procovníky řídícího orgánu, tj. především nákladů na stravu a ubytování členů kontrolních skupin, nákladů na provoz/ pronájem vozidla určeného k zajištění operativní dopravy do míst výkonu kontrol, nákladů na pořízení a rozmnožování potřebných dokladů a publikací, nákladů na financování soudních znalců.


3)  Úhradu nákladů na realizaci workshopů pořádaných řídícím orgánem pro pracovníky zajišťující kontrolní systém OP LZZ. Workshopy budou zaměřeny na výměnu zkušeností z kontrolní činnosti.


4)  Úhradu nákladů souvisejících se zajištěním zahraničních pracovních cest, které nemají vzdělávací charakter, pro pracovníky řídícího orgánu. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 4. 1. 2010 - 31. 10. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018