Zpět

" I my rádi pracujeme!"

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00028

Denní centrum Barevný svět, o. p. s. realizuje od 15. března 2013 do 14. ledna 2015 projekt, jehož cílem je prostřednictvím teoretické výuky a praktické přípravy pomoci zdravotně postiženým osobám s integrací na trh práce.


Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, především s mentálním a kombinovaným, které jsou schopny se, po poskytnutí komplexního vzdělávacího programu a praktické přípravy, v určité míře zapojit do pracovního procesu. Do projektu se zapojí minimálně 18 osob rozdělených do dvou skupin dle schopností pracovního a studijního výkonu.


Projekt se skládá ze souboru navazujících aktivit zaměřených na motivaci a podporu při hledání zaměstnání, kurzu sociálních dovedností a obsluhy komunikačních a informačních zdrojů v návaznosti na potřeby při výkonu práce. Dále navazuje kurz finanční gramotnosti a praktické přípravy - tréninková dílna, zahrada a kavárna. Po skončení vzdělávacích aktivit a praktického nácviku bude účastníkům projektu hledáno pracovní uplatnění. Po celou dobu realizace je účastníkům poskytováno individuální poradenství prostřednictvím psychologa a dalších členů realizačního týmu. V projektu jsou zakomponovány doprovodná opatření. (hrazené náklady na dopravu a stravné účastníků projektu).


V rámci realizace projektu bude pro mentálně postižené osoby vytvořeno několik nových pracovních míst na částečné úvazky.


Zájemci o účast v projektu se mohou hlásit:


Denním centru Barevný svět, o. p. s., 674 01 Třebíč Okružní 962/13


telefonicky na čísle 724 125 922 724 125  nebo na


email:hostasova.barevnysvet@seznam.cz, jurova.barevnysvet@seznam.cz


Kontaktní osoby: Bc. Alena Hostašová, Nikola Jurová  


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 1. 2015

Příjemce

 • Denní centrum Barevný svět, o. p. s.
 • IČ: 29277418
 • Sídlo:
  • Ulice: Okružní
  • Číslo popisné: 962/13
  • Městská část: Řípov
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401
 • http://www.barevny-svet.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018