Zpět

„INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00301

Cílem předkládaného projektu je zlepšení a rozšíření VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PODNIKU Proveon, a.s.


Specifické cíle:


1)Rozvoj současné Interní Akademie Proveonu s důrazem na komplexnost školení pro jednotlivé pracovní pozice - nový školící plán.


2)Realizace jednotlivých školení (19 školení) - Příprava a rozvoj interních lektorů se zaměřením na jejich přípravu a zvýšení kvalifikace; proškolení telefonních operátorů v profesní oblasti (produkty) s ohledem na potřebykonkrétních klientů firmy; rozvoj znalostí a dovedností IT pracovníků převážně v oblasti programovacího jazykaSQL a Windows Serveru 2008; zvýšení kvalifikace účetní firmy v oblasti daní; zvýšení kvalifikace středníhomanagementu v profesních dovednostech.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří celkem 168 z 220 zaměstnanců firmy Proveon, a.s. a lze ji rozdělit dle profese na 5; podskupin:; 1) Největší část cílové skupiny tvoří TELEFONNÍ OPERÁTOŘI - 141 zaměstnanců (z celkového počtu operátorů; ve firmě se jedná o 80,6 %). Tato cílová podskupina je tvořena z 64,5 % ženami a z 35,5 % muži. Pracovníci do; 25ti let věku tvoří 66 % a pracovníci nad 50 let věku 4,3 %.; Do projektu byla zahrnuta většina operátorů s důrazem na profesně mladé zaměstnance, absolventy, ženy vracející se do práce po rodičovské dovolené, pracovníky starší 50ti let z důvodu zvýšení jejich; konkurenceschopnosti v zaměstnání a na trhu práce.; 2) Další cílovou podskupinou jsou INTERNÍ LEKTOŘI - SUPERVIZOŘI firmy, kterých je celkem 19. Z celkového; počtu lektorů ve firmě se jedná o 100 % pracovníků. Do projektu byli zahrnuti všichni interní lektoři tak, aby jejich znalosti v oblasti vzdělávání byly na stejné úrovni a komplexní. Soustavu 6ti kurzů zamýšlených pro naše interní lektory považujeme za souborný systém vzdělání lektorů, ze kterého budou těžit samotní lektoři - zvýšení; kvalifikace a pedagogických schopností, a taktéž naše firma - kvalitně interně školení zaměstnanci.; 3) VEDOUCÍ PROJEKTŮ (3 osoby), MANAŽEŘI PROVOZU (2 osoby) tvoří střední management naší firmy (v; projektu budou zapojeni všichni pracovníci) a jsou odpovědni za týmy svých pracovníků, mají v kompetenci; jednání s klienty, koordinují projektové aktivity naší společnosti a přímo se podílí na výsledcích našich; obchodních aktivit.; 4) IT PRACOVNÍCI - 2 osoby z celkového počtu 3 IT pracovníků ve firmě. Pro školení byli vybráni ti zaměstnanci,; kteří u nás působí jako vývojáři a programátoři. Kromě správy našich systémů poskytují služby i externě našim; klientům.; 5) ÚČETNÍ firmy - 1 osoba. Pro školení v oblasti daní byl vybrán jeden pracovník.

Příjemce

 • Proveon, a.s.
 • IČ: 27707687
 • Sídlo:
  • Ulice: Purkyňova
  • Číslo popisné: 2855/97a
  • Městská část: Královo Pole
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61200
 • http://www.proveon.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018