Zpět

„Kvalitní logistika = kvalifikovaní zaměstnanci“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00424

Cílem tohoto vzdělávacího projektu je rozšíření a prohloubení odborné kvalifikace 96 zaměstnanců společnosti Frost Logistics spol. s r.o. (cílová skupina projektu) - řidičů kamionů, pracovníků skladu, dispečerů/speditérů, administrativních pracovníků, pracovníků obchodu, manažerů a mistrů, z důvodu zefektivnění a zkvalitnění logistických činností, snížení nákladů a zlepšení konkurence schopnosti naší společnosti na českém trhu.


Tímto regionálním projektem, který potrvá 24 měsíců (předpokládaný termín realizace je 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015.


Vzdělávání je v projektu rozděleno na 2 části:


Klíčová aktivita č. 1 - odborné vzdělávání - kvalita a efektivita logistického systému (90,4 % z celkových nákladů na vzdělávání),


Klíčová aktivita č. 2 - doplňkové vzdělávání - počítačové dovednosti a jazykové znalosti (9,6 % z celkových nákladů na vzdělávání).


Vzdělávání bude zprostředkováno dodavatelem kurzů, na kterého bude vyhlášeno na počátku projektu výběrové řízení v délce trvání 3 měsíce. Pro účely vzdělávání bude z prostředků projektu pořízen flipchart s popisovatelnou deskou. Veškeré vzdělávací aktivity se uskuteční na naší pobočce v Dolních Jirčanech.


Klíčová aktivita č. 3 se zaměří na podporu rovných příležitostí a nediskriminačních postupů prostřednictvím vypracování a vydání Antidiskriminační směrnice v naší společnosti.


Za úspěšnou realizaci projektu je zodpovědný realizační tým, který bude řízení projektu, jeho organizaci a administraci zajišťovat v rámci klíčové aktivity č. 4, na naší pobočce v Dolních Jirčanech.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 96 zaměstnanců společnosti, následujících pracovních pozic:; - 68 řidičů kamionů,; - 7 pracovníků skladu,; - 7 dispečerů/speditérů,; - 3 pracovníci obchodu,; - 5 manažerů (2 jednatelé, 1 vedoucí dopravy, 2 vedoucí oddělení),; - 2 pracovnice administrativy (sekretářky),; - 4 mistři.

Příjemce

  • Frost Logistics spol. s r.o.
  • IČ: 25787632
  • Sídlo:
    • Ulice: Ke kurtům 383
    • Město: Praha – Libuš 14200
  • http://frostlogistics.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018