Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

"Nejsme méněcenní"

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00308

Hlavním cílem projektu začlenění a udržení 40 osob se zdravotním postižením žijících a působících na Přerovsku na místním trhu práce, což významným způsobem podpoří i jejich integraci do společnosti.


Jsme si dobře vědomi existujících bariér jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně osob z cílové skupiny, které znesnadňují uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce.


Proto se společnost Interwork service s.r.o., po několikaleté zkušenosti se zaměstnáváním OZP, rozhodla ukázat, že tyto osoby lze úspěšně integrovat na trh práce.


Inovativnost projektu spatřujeme v komplexní nabídce propojených aktivit sestavených podle potřeb cílové skupiny. Cílové skupině nabízíme poradenské a vzdělávací aktivity, na které navazuje zprostředkování zaměstnání na nově vytvořených pracovních místech. Silný důraz je kladen na individuální přístup a vstřícnost vůči individuálním potřebám klienta, proto je tento propracovaný komplexní systém zárukou dlouhodobého rozvoje cílové skupiny.


Výsledky projektu jsou opakovatelné. Na základě výsledků evaluace, která bude provedena na konci realizace projektu, plánujeme realizovat další projekt pro danou cílovou skupinu osob v jiném regionu.


Kromě finanční stránky bude projekt udržitelný i z hlediska institucionálního. Zárukou institucionální udržitelnosti jsou organizace zaměstnavatelů, které se budou podílet na vytvoření pracovních míst pro cílovou skupinu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením dle §67, zák.č.435/2004 Sb

Příjemce

 • INTERWORK SERVICE s.r.o.
 • IČ: 27797431
 • Sídlo:
  • Ulice: Nerudova
  • Číslo popisné: 2192/10
  • Městská část: Přerov
  • Město: Přerov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75002

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018