Zpět

"Sám pro sebe, sám za sebe! - získání základních sociálních a profesních dovedností"

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/67.00044

Projekt navazuje na práci sociálních pracovníků v pobytových, ambulantních a terénních sociálních službách. Je zaměřen na vzdělávání osob, které nemají základní vědomosti v oblasti pracovněprávních vztahů, finanční gramotnosti, mezilidské komunikace, dostatečné hygieny a pravidelné zdravotní péče. Reaguje na absenci chybějících vzdělávacích programů pro danou cílovou skupinu.


Na základě analýzy potřebnosti vzdělávání klientů, kterou prováděli sociální pracovníci v jednotlivých sociálních službách, byly vytipované okruhy témat, ve kterých by se klienti potřebovali vzdělávat a zároveň i sami chtěli získat informace a všeobecný přehled. V rámci individuálního plánu jednotlivých klientů není v současné době v silách sociálních pracovníků věnovat se uvedeným tématům v takové míře, která by byla komplexní a přínosná pro klienta. Absolvování kurzů těmto osobám vytvoří podmínky pro lepší komunikaci se sociálními pracovníky. Potřebnost a důležitost vzdělávání klientů pochází z kazuistik, dlouholetých zkušeností. SKP-CENTRUM pracuje s těmito cílovými skupinami již od roku 1992.


Klienti sociálních služeb mají právo na vzdělání jako každý z nás, nemají ovšem finanční prostředky k tomu, aby kurzy, které by pro ně byly přínosem, mohli absolvovat. Práce sociálních pracovníků s cílovou skupinou je časově omezená v rámci pracovní doby, tento vzdělávací program slouží jako určitá nadstavba sociální práce. Umožňuje klientům hlubší vhled do tématu, možnosti zapojení se, skupinové spolupráce a konfrontace, dotazyk lektorům, aktivní přístup a také změnu ve způsobu předávání informací.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2011 - 31. 1. 2013
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou např. klienti a klientky domu na půli cesty, azylových domů apod. Aktivity projektu navazují na skupinovou a individuální práci sociálních pracovníků s klienty a rozšiřují možnosti práce s klientem sociálních služeb. Věnovat se těmto tématům v uvedeném rozsahu není možné v běžné pracovní době sociálního pracovníka.;

Příjemce

 • SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • IČ: 27534804
 • Sídlo:
  • Ulice: Jungmannova
  • Číslo popisné: 2550
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.skp-centrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018