Zpět

"Sdružeňáček" - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00005

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov patří se svými 795 zaměstnanci mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. Na základě zjištěného zájmu ze strany svých zaměstnanců a nedostatečné kapacitě volných míst v mateřských školách ve městě Krnov předkládá tento projekt s hlavním cílem - vybudovat a následně provozovat zařízení péče o děti předškolního věku svých zaměstnanců v areálu krnovské nemocnice s kapacitou 24 míst.


Tento inovativní nástroj v zaměstnavatelské sféře podpoří rychlejší návrat pečujících osob k výdělečné činnosti, omezí překážky, s nimiž se rodiče vracející se na trh práce potýkají (např. nedostatečný počet volných kapacit pro umístění dítěte v mateřských školkách/jeslích, místní či cenová nedostupnost zařízení, vyšší věkové omezení pro příjem dětí v zařízeních, apod.) a také zlepší jejich pracovní podmínky - vznikem alternativní služby péče o děti v dostupné lokalitě, přímo v místě jejich zaměstnání.


Hlavním přínosem pro cílovou skupinu je nabídka nového typu kvalitní služby péče o děti, reagující na její konkrétní potřeby (delší provozní doba, příjem dětí nižšího věku oproti mateřským školkám, min.3 pečující osoby na skupinu 13 dětí a výše, individuální přístup, apod.), což také vytvoří podmínky pro udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním během rodičovské dovolené, zvýší možnosti jeho profesního rozvoje a snazšího návratu do zaměstnání.


Žadatel předpokládá pokračování provozu tohoto zařízení péče o děti i po ukončení realizace projektu, a to v souladu s obecnými právními předpisy. Rodiče malých dětí tak budou mít u tohoto zaměstnavatele trvalou podporu pro sladění profesního života s rodinným.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci žadatele (celkem 795), především:; •ti, kteří mají minimálně1 dítě předškolního věku (od šesti měsíců)-možnost přímého využití zařízení,; •mající alespoň 1 dítě ve věku do šesti měsíců-potenciál využití zařízení ještě v době realizace projektu,; •zaměstnanci ve věku 18-34 let.; Zaměstnanci jsou do projektu zapojeni ve dvou rovinách – při samotné realizace, ale také při propagaci a dalším šíření výsledků projektu.

Příjemce

  • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
  • IČ: 00844641
  • Sídlo:
    • Ulice: I. P. Pavlova 9
    • Město: Krnov – Pod Bezručovým vrchem 79401
  • http://www.szzkrnov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018