Zpět

,,Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotních služeb“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/D3.00002

 


Projekt je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. a 95/2004 Sb. s cílem zabezpečit obnovování, prohlubování a doplňování nových vědomostí, dovedností a udržení odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v souladu s rozvojem oborů a nejnovějšími vědeckými poznatky. Realizace povede k rozvoji odborné úrovně a kompetencí zaměstnanců ve zdravotnictví, ke zvýšení jejich účasti v celoživotním vzdělávání a posílení jejich postavení na trhu práce, včetně posílení rovných příležitostí žen a mužů. Projekt umožní všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutům, zdravotnickým asistentům a dalším nelékařským a lékařským zdravotnickým pracovníkům absolvování vzdělávacích aktivit a nastartuje osobní rozvoj zdravotnických pracovníků a tím i jejich konkurenceschopnost. Díky realizaci projektu dojde k podpoře národního vzdělávacího systému.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: lékařský nebo nelékařský zdravotnický pracovník ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona; č. 96/2004 Sb., popř. jiný odborný pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb.

Příjemce

 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • IČ: 00023850
 • Sídlo:
  • Ulice: Vinařská
  • Číslo popisné: 965/6
  • Městská část: Pisárky
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60300
 • http://www.nconzo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018