Zpět

3K-Krok Ke Kariéře podruhé

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00052

Projekt 3K-Krok Ke Kariéře podruhé je pokračováním předešlého úspěšného projektu 3K-Krok Ke Kariéře, který měl velmi pozitivní dopad mezi absolventy středních a vysokých škol v regionu Louny. Projekt 3K-Krok Ke Kariéře podruhé obsahuje klíčové aktivity, které pomohou odstranit bariéry při vstupu na trh práce. Koncepce projektu je zaměřena i na reflexi postojů účastníků/nic na svou současnou profesní situaci a na vzájemnou interakci mezi realizátor projektu a jeho účastníky/nicemi. Klíčové aktivity jsou implementovány vzhledem k potřebám cílové skupiny, jsou logické a provázané. Vyúsťují především ve zprostředkování vhodného pracovního uplatnění na nově vytvořených pracovních mistech nebo na volných pracovních místech. Projekt umožní vstup celkem 36 absolventům/tkám středních a vysokých škol ve dvou cyklech.


Klíčové aktivity jsou řazeny následovně - Nábor cílové skupiny, Motivační program, Pracovní diagnostika, Rekvalifikace s odbornou praxí u vybraných zaměstnavatelů. Dále navázuje zprostředkování zaměstnaní, které podpoříme finančním příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům na 8 nově vytvořených pracovních míst. K informovanosti o pracovním uplatnění v konkrétních firmách v regionu Louny přispějí dva pracovní Workshopy. Poradenský program s účastníky/cemi je postaven na dynamické a individuální asistenci s přihlédnutím k osobnostním rysům jedince. Standartizované služby, cílené individuální poradenství a sociálně právní poradenství poskytne tzv. Kontaktní centrum v Žatci. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu 3K-Krok Ke Kariéře podruhé jsou nezaměstnané fyzické osoby do 20 let, respektive do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ), které mají minimální pracovní zkušenosti nebo jsou bez pracovní zkušenosti v rámci regionu Louny.

Příjemce

 • SELLI s.r.o.
 • IČ: 49096893
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 745
  • Městská část: Žatec
  • Město: Žatec
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43801
 • http://www.selli.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018