Zpět

3S (symetrála, synergie, systém - základní předpoklady dlouhodobé udržitelnosti sociálních služeb)

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/B7.00001

Projekt řeší problém roztříštěnosti trhu sociálních služeb a souvisejících negativních dopadů na jejich cenu a udržitelnost tím, že navrhuje a v praxi ověřuje model systemizace a synergizace dlíčího segmentu (s dalšími predikovatelnými budoucími přesahy). Uplatnění a následná multiplikace tohoto modelu bude znamenat prokazatelnou úsporu dotačních prostředků MPSV a bude iniciovat další prohlubující spontánní synergizační procesy. Ve srovnání s dnešními podmínkami toto řešení umožní odstranit zbytné náklady vyvolané dosavadním samostatným poskytováním služby bez synergických vazeb, využívat ve vyšší míře pružných forem zaměstnávání, přesně vyhodnocovat skutečné náklady služby a uplatňovat jednoduchá kritéria při její dotační podpoře, uplatňovat na větším území jednotné postupy s důrazem na nákladovou efektivitu.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami inovace jsou primárně poskytovatelé sociálních služeb (v realizační fázi experimentu), sekundárně zadavatalé sociálních služeb (v demonstrační fázi se stávají primární cílovou skupinou), terciárně orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Domov důchodců Ústí nad Orlicí
 • IČ: 70857130
 • Sídlo:
  • Ulice: Cihlářská
  • Číslo popisné: 761
  • Městská část: Ústí nad Orlicí
  • Město: Ústí nad Orlicí
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 56201
 • http://www.asccr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Sociální inovace

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018