Zpět

50 + výhod rovných příležitostí

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00030

 


Obsahem je šíření osvěty v oblasti rovných příležitostí, prosazování principů společenské odpovědnosti a genderové rovnosti a podpora specificky znevýhodněné skupiny žen starších padesáti let na trhu práce.


Projekt má 3 provázané dějové linie: práci se zaměstnavateli, práci se zaměstnanci/kyněmi a cílenou práci se zaměstnanými ženami 50+. Publicitu, jež podpírá tyto linie, zaměříme na šíření informací z oblasti společenské odpovědnosti firem a gender mainstreamingu, na zvyšování povědomí o přínosech heterogenních týmů a diversity managementu, na mezigenerační solidaritu a reflexi genderově a věkově podmíněných předsudků.


Práce se zaměstnavateli zahrnuje provedení diversity auditů v 5 středně velkých firmách Libereckého kraje a u žadatele. Po auditu zpracují firmy plány podpory RP a zahájí jejich implementaci. Cílem je transformace firem na genderově integrované subjekty zavádějící a dále šířící prvky společenské odpovědnosti a diversity managementu. Zaměstnavatelům, kteří zřídí netradiční flexibilní místo pro pečující osobu, zajistíme mzdový příspěvek. Tím oceníme příklad dobré praxe a posílíme pracovní integraci.


Zaměstnaným 6 firem jsou určeny 2 vzdělávací balíčky: 1. Specializované školení v oblasti diversity


managementu, společenské odpovědnosti firem a nástrojů gender mainstreamingu pro management, personalist(k)y a vybrané řadové zaměstnané. Zorientují se v otázce flexibilních forem práce, v možnostech slaďování a v antidiskriminačních opatřeních. Druhý balíček směřuje k nastartování inovativního systému firemního vzdělávání. Vybrané ženy 50+ proškolíme k poskytování interního mezigeneračního mentoringu nově nastupujícím či pracujícím vracejícím se po RD. Cílem je zúročení pracovních zkušeností žen 50+, posílení motivace, zlepšení komunikace a efektivity procesů ve firmě. Zaměstnaným pečujícím o osobu blízkou je určen benefit respitní asistence pro pokrytí nárazových situací usnadňující slaďování v praxi. Aktivity zrealizuje a bude průběžně vyhodnocovat tým s garancí expertky na RP v součinnosti se dvěma partnery.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2012 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnavatelé ; Zaměstnanci; Ženy v předdůchodovém věku; Osoby pečující o závislého člena rodiny

Příjemce

 • Centrum Kašpar, o. s.
 • IČ: 26994445
 • Sídlo:
  • Ulice: Kašparova
  • Číslo popisné: 73
  • Městská část: Vesec u Liberce
  • Město: Liberec
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 46312
 • http://www.centrum-kaspar.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018