Zpět

50 - Zkušenosti jsou výhodou

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00175

Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce je součástí Strategie sociálního začleňování 2014-2020 ČR a také Evropské strategie zaměstnanosti, která si za cíl klade podporu soc. začleňování, předcházení vyloučení a podporu integrace znevýhodněných osob na trh práce. Tyto cíle sleduje také projekt 50 - ZKUŠENOSTI JSOU VÝHODOU, který je zaměřen na posílení pracovní integrace osob ohrožených soc. vyloučením nebo soc. vyloučených a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trh práce.


Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých klíčových aktivit přispěje osobám z řad cílové skupiny získat podporu v jejich pracovní integraci prostřednictvím diagnostických, motivačně aktivizačních, poradenských a profesně vzdělávacích aktivit. Individuální přístup ke každému účastníkovi projektu, podpora rozvoje jeho osobnostních a profesních předpokladů zvýší reálnost šance na jeho úspěšný návrat na trh práce. Cílené využívání podpůrných a doprovodných opatření doplňuje projektové aktivity a vytváří tak komplexní, logicky provázaný systém nástrojů zvyšující zaměstnatelnost osob z cílové skupiny a snižující riziko jejich sociálního vyloučení.


Místo realizace: mikroregiony Děčínsko, Benešovsko, Českokamenicko, Varnsdorfsko, Rumbursko a Šluknovsko.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 30. 10. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se o osoby s kombinovaným znevýhodněním jako je dlouhodobá nebo opakující se nezaměstnanost,nedostatečná nebo nevhodná kvalifikace, nízké vzdělání, život v oblastech s vícenásobným znevýhodněním,závislost na soc. dávkách, nízká finanční gramotnost (často také předlužení a exekuce způsobující jejich nezaměstnatelnost na legálním trhu práce) nebo odlišný sociokulturní původ.

Příjemce

  • TIVIT spol. s r.o.
  • IČ: 47283823
  • Sídlo:
    • Ulice: Březiny 77
    • Město: Děčín XXVII 40502
  • http://www.tivit.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018