Zpět

Adaptabilita technických pracovníků - motor konkurenceschopnosti společnosti HTS spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00954

Klíčové aktivity:


01 Proškolení týmu techniků ve fungování managementu motoru


-na základě analýzy silných a slabých stránek týmu techniků bude realizováno jejich proškolení v celkem 8 klíčových tématech managementu motoru.


02 Vytvoření interního lektorského týmu, metodik interního školení techniků a pilotní realizace kurzů


- na základě vyhodnocení potenciálu a zkušeností techniků bude sestaven tým interních lektorů, který bude proškolen v lektorských dovednostech zaměřených na vzdělávání dospělých, přípravu vzdělávacích materiálů a dovedností pro samotnou realizaci vzdělávacích jednotek.


03 Opatření na podporu problematiky rovných příležitostí mužů a žen


- studium generové problematiky, zpracování statistiky a poptávky po flexibilních formách práce

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Vzdělávání bude realizováno pro 12 zaměstnanců firmy, převážně technických pracovníků.

Příjemce

 • HTS spol. s r.o.
 • IČ: 47670886
 • Sídlo:
  • Ulice: Smetanova
  • Číslo popisné: 143/26
  • Městská část: Zábřeh na Moravě
  • Město: Zábřeh
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78901

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018