Zpět

Akreditované vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00022

Jednotlivé akreditované kurzy odpovídají požadavkům na zvyšující se odborné znalosti poskytovatelů sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Projekt navazuje na aktivity realizované v ukončenémprojektu OP LZZ "Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS" podpořeném z výzvy č. 66. Konkrétní vzdělávací aktivity reflektují aktuální potřeby a požadavky a projekt tak nabízí navazující systém vzdělávání, který je kromě akreditovaných kurzů doplněn o realizaci odborných stáží.


Na základě doplňkové aktivity, kterou je průběžná evaluace vzdělávacích aktivit a závěrečného vyhodnocení bude vzdělávací systém adaptován tak, aby bylo možné plně zajistit jeho funkčnost i po skončení projektu.


V rámci projektu dojde k realizaci následujících aktivit:1. Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách2. Vzdělávání vedoucích pracovníků3. Krátkodobé odborné stáže4. Evaluace a doporučení5. Řízení a administrace projektu

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří:; zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, p.o. - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
 • IČ: 71235868
 • Sídlo:
  • Ulice: U Plovárny
  • Číslo popisné: 1190/14
  • Městská část: Děčín
  • Město: Děčín
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40502
 • http://www.cssdecin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018