Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktivizace mladých na prahu dospělosti

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D7.00056

Organizace STŘED, z. ú. zahájila od 1. 11. 2014 do 30. 10. 2015 realizaci inovačního projektu s názvem ,,Aktivizace mladých na prahu dospělosti". Cílem tohoto projektu je vyřešit nedostatečnou integraci cílové skupiny, kdy prostřednictvím sociálního výcviku chceme zvýšit šance na jejich zapojení do běžného života, zesílit jejich schopnost najít si a udržet práci a také žít v harmonické rodině. Klienti se zúčastní pravidelných setkání, seminářů a vytvoří komunitu, kde si budou navzájem pod dohledem zaškolených pracovníků vyměňovat zkušenosti, čímž se připraví na svoji budoucnost. Klienti dále projdou praxí jako dobrovolníci ve smluvních organizacích, za podpory dobrovolnického centra STŘED z. ú. V rámci tohoto projektu klienti podstoupí, v období letních prázdnin i letní výcvikový kurz.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 30. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 - 26 let. Jsou to zejména děti z pěstounských rodin a riziková mládež.

Příjemce

 • STŘED,o.s.
 • IČ: 70870896
 • Sídlo:
  • Ulice: Mládežnická
  • Číslo popisné: 229
  • Městská část: Třebíč
  • Město: Třebíč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 67401

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Výzva na podporu sociálních inovací

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018