Zpět

Aktivně pro rovné šance Aktivně pro rovné šance

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00294

Hlavním cílem projektu "Aktivně pro rovné šance" je naplnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v Moravskoslezském kraji a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života prostřednictvím realizace cíleného komplexu provázaných inovativních aktivit.


Stanoveného cíle bude dosaženo realizací metodických, osvětových, motivačních, aktivizačních, vzdělávacích a síťových aktivit. V rámci těchto aktivit se cílové skupiny budou účastnit vytvořených inovativních interaktivních workshopů, mentoringů,odborných konzultací a dalších akcí šitých na míru dle jejich potřeb a také si budou předávat a sdílet své zkušenosti.


Díky projektu budou vytvořeny inovativní produkty na podporu RP žen a mužů, komplexní program k SVČ a inovativní opatření ke sladění pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílové skupiny:; - Ženy vracející se na trh práce po RD nebo péči o závislého člena rodiny; - Ženy začínající podnikání ; - Ženy v předdůchodovém věku; - Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi; - Zaměstnavatelé; - Odbory a sociální partneři

Příjemce

 • Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
 • IČ: 47673168
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Jízdárně
  • Číslo popisné: 1245/7
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.arr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018